ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Ισολογισμός 2014 | Οικονομική Έκθεση 2014